Heti termés 2015/27.

Tolnai 75
"Hogy mennyire beszédes és szellemes társasági ember is tulajdonképpen Tolnai Ottó, már abból is jól látszott, ahogyan a négy köszöntő beszéd után – nem tudván, hogy ennél már nem lesz több ezen az esten – szót kért, nehogy túl monotonná váljon az este, s rögtön elmondott egy történetet a csillárokról és a bolhapiacokról, miközben kitért arra is, hogy egy szintén Danyi Zoltán nevű fickó volt, aki a délszláv háborúban lelőtt egy amerikai gépet. Már csak ezért is érdekes volt az a disszonancia, ahogyan a csapongó, anekdotázó stílusú Tolnait a beszélgetés során az inkább a könyvekből kiolvasható elméleti tudás, az esztétikai és művészeti terminus technikusok világában otthonos, még a kérdéseiben is filológiai pontosságra törekvő Gyimesi Tímea kérdezgette."

***********************************


Még több nevezetes születésnap, még több beszámoló:

(Kertész Imre 85 éves, PIM, 2014. november 18. - tudósítás, prae.hu) 
Személyesebb hangvételű köszöntésekre is lehetőséget adott az este. Spiró György Panoráma című írásában, melyet Kulka János olvasott fel, arra a napra emlékszik vissza, amikor Kertész először csodálkozott rá, milyen látvány tárul Tihanyban a Rege cukrászda teraszán ücsörgők elé. A visszaemlékező számára még akkor is ez volt a fontosabb, említésre méltó mozzanat, amikor a Nobel-díj kihirdetése után egy televíziós műsorban a szokásos közhelyszerű méltatásokat várták volna inkább tőle. Ugyancsak Kulka János olvasott fel Szomory Dezső Levelek egy barátnőmhöz című művéből egy részletet. Szomory más módon is szóba került az esten, a Petőfi Irodalmi Múzeum nevében E. Csorba Csilla a Sorstalanság-felolvasás kilenc órányi hangfelvételén túl egy Szomory Dezső portrét adott át Kertésznek.
(Nyerges András 75 éves, PIM, 2015. január 6. - tudósítás, prae.hu)
Nem szeretett volna soha történész lenni, nem is tekinti saját esszéit, publicisztikáit ilyen jellegű munkáknak. Saját bevallása szerint túlságosan szerteágazó az érdeklődése és csapongók a gondolatmenetei ahhoz, hogy írásai a tudományos kutatások kritériumainak is megfeleljenek. Ennek ellenére életműve méltatásakor elkerülhetetlen a közösségi emlékezet olykor igencsak sötét bugyraiban végzett múltfeltáró munkájának említése. A 75 éves Nyerges Andrást a Petőfi Irodalmi Múzeumban köszöntötték barátai és tisztelői. 
Üzemeltető: Blogger.